Ta strona używa plików cookies

Dalsze korzystanie z witryny oznacza zgodę na wykorzystanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w polityce cookies.

Promocje Nowości
O firmie Koszyk Zaloguj Regulamin Kontakt

Regulamin

Pobierz regulamin w formie pliku pdf

Pobierz formularz reklamacyjny w formie pliku pdf

Pobierz formularz odstąpienia od umowy w formie pliku pdf

 

§ 1
Postanowienia ogólne
Aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu mieści się na stronie internetowej pod adresem:
www.iqsklep.pl
Właścicielem sklepu internetowego znajdującym się pod adresem www.iqsklep.pl jest:
 
Fundacja Arte Novum
Sieciechowice 52
32-095 Iwanowice
NIP: 682-17-71-492
REGON: 362576870
KRS: 0000577323
zwanym dalej Sprzedającym

Zapytania mogą być kierowane pod adres: sklep@iqsklep.pl  lub pod numerem telefonu: 500893570 (opłata wg. cennika operatora). 
Sklep prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski.

§ 2
Składanie zamówień i rejestracja Klienta
1. Informacje, zdjęcia, opisy produktów zawarte na stronie internetowej sklepu nie stanowią oferty Sprzedającego.
2. Zamówienia można składać za pośrednictwem strony internetowej pod adresem www.iqsklep.pl drogą telefoniczną oraz poprzez pocztę elektroniczną e-mail.
3. Złożenie zamówienia stanowi zawarcie przez Sprzedającego z Klientem umowy sprzedaży towarów będących przedmiotem zamówienia. Dostarczany towar będący przedmiotem zamówienia jest wolny od wad.
4. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce w momencie otrzymania przez Klienta wiadomości email z potwierdzeniem złożonego zamówienia. Tym samym powstaje zawarcie umowy kupna sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedającym, sklepem internetowym www.eksperymentuj.pl
5. Na podstawie złożonego przez Klienta zamówienia, Sprzedający zweryfikuje dostępność zamówionego towaru w sklepie internetowym www.sklep.pl
6. W przypadku braku zamówionego towaru przez Klienta na sklepie internetowym lub 
z innych przyczyn Sprzedający o okolicznościach poinformuje Klienta telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
7. W przypadku niemożliwości zrealizowania złożonego przez Klienta zamówienia Sprzedający może anulować całość zamówienia, anulować zamówienie w części lub dokonać podziału zamówienia a dostawa nastąpi w odrębnych przesyłkach gdzie Klient nie będzie ponosił dodatkowych kosztów wysyłki związanych z podziałem zamówienia. Wybór powyższych opcji nastąpi po uprzednim uzgodnieniu Sprzedającego  z Klientem telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
8. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu internetowego www.iqsklep.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% lub 5% podatek VAT.
9. Cena podana przy każdym dostępnym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.
10. Cena podana przy każdym dostępnym towarze nie zawiera kosztów Dostawy gdzie Klient będzie poinformowany przy wyborze danego sposobu Dostawy.
11. Całkowita cena wiążąca strony umowy sprzedaży zawarta jest na stronie internetowej www.iqsklep.pl sklepu w momencie składania zamówienia przez Klienta.
12. Do każdego zamówienia Sprzedający wystawia paragon fiskalny lub fakturę VAT.
13. Sprzedający ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia w przypadku gdzie podane przez Klienta dane są niepełne lub nieprawdziwe.
14. Celem złożenia zamówienia w sklepie internetowym rejestracja Klienta nie jest konieczna.
15. W celu utworzenia "Konta Klienta", Klient obowiązany jest dokonać procedury rejestracji na stronie internetowej sklepu internetowego www.iqsklep.pl
16. W celu rejestracji Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny na stronie internetowej sklepu internetowego oraz powinien wypełnić wszystkie pola formularza 
z wyjątkiem pól oznaczonych jako opcjonalne lub dodatkowe.
17. Informacje wpisane do formularza rejestracyjnego powinny zawierać dane zgodne 
z prawdą oraz dotyczyć wyłącznie Klienta.
18. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Klient powinien zapoznać się z treścią regulaminu i potwierdzić fakt oznaczając odpowiednie pole.
19. Klient powinien wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych 
w formularzu rejestracyjnym celem realizacji usług na podstawie umów zawartych zgodnie z regulaminem.
20. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich zmieniania, poprawiania oraz aktualizacji.
21. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego Klient dobrowolnie może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjnych, marketingowych. Zgoda taka może być cofnięta przez Klienta w dowolnym czasie.
22. Po poprawnym wypełnionym formularzu rejestracyjnego, Klient otrzymuje potwierdzenie rejestracji na adres poczty elektronicznej e-mail gdzie następuje zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie "Konta Klienta"). Klient otrzymuje dane dostępowe do "Konta Klienta" gdzie znajdować się będzie historia zamówień oraz może w nim dokonywać zmian podanych wcześniej podczas rejestracji.

§ 3
Płatność za złożone zamówienie
1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar poprzez:
- przelew bankowy na rachunek konta bankowego Sprzedającego (wysyłka zamówionego towaru nastąpi w momencie wpłynięcia środków pieniężnych na rachunek bankowy Sprzedającego,
- gotówką za pobraniem (wysyłka zamówionego towaru nastąpi po zakończeniu całego procesu składania zamówienia przez Klienta w sklepie internetowym Sprzedającego),
- płatność elektroniczna poprzez serwis dotpay.pl,
2. Klient nie może w sposób częściowy dokonywać zapłaty za zamówiony towar w sklepie internetowym Sprzedającego.

§ 4
Realizacja złożonych zamówień
1. Klient może modyfikować składane zamówienie do momentu gdzie otrzymał na adres poczty elektronicznej e-mail, potwierdzenie zamówienia, wyboru sposobu wysyłki. Zmiana może też dotyczyć zakresu całości zamówienia, anulowania zamówienia lub jego części, zmiany adresu dostawy czy też danych ujętych na fakturze VAT.
2. W momencie dodania nowych towarów do istniejącego już zamówienia, które są 
w realizacji (jeszcze przed wysłaniem towarów) może wpłynąć na przedłużenie czasu realizacji zamówienia.
2. W przypadku rezygnacji Klienta z całości lub części zamówienia (jeśli dokonano wpłaty z góry) zwrot kwoty przez Sprzedającego nastąpi w ciągu 14 dni liczone od dnia dokonania modyfikacji przez Klienta.
3. Zamówione towary przez Klienta są dostarczane za pośrednictwem firmy wysyłkowej na adres wskazany w formularzu zamówienia.
4. W momencie wysyłki towaru przez Sprzedającego, Klient zostanie powiadomiony telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej e-mail.
5. Klient powinien sprawdzić doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach określonego rodzaju w obecności pracownika Dostawcy.
6. W razie uszkodzenia czy też stwierdzenia ubytku przesyłki, Klient ma prawo wymagać od pracownika Dostawcy spisania stosownego protokołu.
7. Sprzedający wraz z przesyłką i zgodnie z wolą Klienta dołączy paragon fiskalny lub fakturę VAT dotyczącą dostarczanych towarów.
8. W przypadku nie odebrania przez Klienta wcześniej zamówionych towarów i zwrotnego odesłania do sklepu internetowego, Sprzedający skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail celem ustalenia szczegółów z Klientem - terminu jak i kosztów dostawy.


§ 5
Reklamacje
1. Wszystkie towary będące w ofercie sklepu internetowego Sprzedającego www.iqsklep.pl są fabrycznie nowe i objęte są gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy.
2. Celem rozpatrzenia reklamacji, Klient powinien przesłać/dostarczyć reklamowany towar wraz (jeśli to możliwe) z dowodem zakupu.
3. Reklamowany towar należy dostarczyć na adres:
Sklep IQ (na terenie Hydropolis)
ul. Na Grobli 19
50-421 Wrocław
4. Sprzedający zwraca Klientowi koszty przesyłki w momencie ich udokumentowania.
5. W ciągu 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do zgłoszonej przez Klienta reklamacji oraz powiadomi o dalszej procedurze postępowania - telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail.
6. W przypadku uznania reklamacji na rzecz Klienta, Sprzedający:
- naprawi lub wymieni Klientowi reklamowany towar na nowy,
- jeśli wymiana lub naprawa nie są technicznie możliwe Sprzedający zwróci pełną wartość zamówionego towaru w ciągu 14 dni.
7. W przypadku towaru, który objęty jest gwarancją producenta, Klient może reklamować towar wynikający z uprawnień gwarancji danego producenta.
8. Sprzedający odpowiada za niezgodność towaru z zawartą z Klientem umową, które zostało stwierdzone przez Klienta przed upływem 2 lat od momentu dostawy towaru. Klient w takim przypadku zobowiązany jest do powiadomienia Sprzedającego o stwierdzonej niezgodności z zawartą umową w ciągu 2 miesięcy od dnia wykrycia niezgodności.
9. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 
i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
10. Formularz reklamacyjny jest do pobrania na stronie www.iqsklep.pl


§ 6
Prawo do odstąpienia od umowy
Każdemu klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego 
i korzystającemu ze sklepu internetowego IQ Sklep przysługuje - na podstawie przepisów prawa - prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru (usługi), bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu powinno zostać wysłane na adres: IQ Sklep (teren Hydropolis), ul. Na Grobli 19, 50-421 Wrocław lub mailowo pod adresem sklep@iqsklep.pl
Termin 
Prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.
Zwrot świadczeń:
W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:
IQ Sklep (teren Hydropolis)
ul. Na Grobli 19
50-421 Wrocław
Koszty zwrotnego dostarczenia towaru obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Fundację Arte Novum świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.
Wyłączenie prawa odstąpienia:
Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:
• rozpoczęcia - za zgodą konsumenta -  świadczenia usług przez sklep IQ Sklep, przed upływem terminu 10 dni od zawarcia umowy;
• dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
• umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
• świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
• świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
• dostarczenia prasy;
• usług w zakresie gier hazardowych.
Formularz odstąpienia od umowy jest do pobrania na stronie www.iqsklep.pl
 
§ 7
Odpowiedzialność Sprzedającego
1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności i jest uprawniony do przerw w funkcjonowaniu sklepu internetowego pod adresem www.iqsklep.pl świadczących usługi drogą elektroniczną z powodu modyfikacji, modernizacji, rozbudowy czy też konserwacji okresowych urządzeń informatycznych.
2. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług świadczonych drogą elektroniczną jeśli to spowodowane było działaniem osób trzecich takich jak: operatorzy telekomunikacyjni, serwerownie czy też dostawcy łączy internetowych i energetycznych.
3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za utrudnienia czy przerwy w korzystaniu ze sklepu internetowego z przyczyn Klienta gdzie nastąpiło udostępnienie osobom trzecim 
a w szczególności danych "login czy też hasło" do "Konta Klienta" w sklepie internetowym.
4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności materialnej z tytułu szkód powstałych zaniechaniem Klienta, w szczególności przez korzystanie ze sklepu internetowego niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem sklepu.
5. Sprzedający z tytułu niewykonania umowy zawartej z Klientem ponosi odpowiedzialność w przypadku gdzie Klient jest Przedsiębiorcą i poniósł realne straty 
w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody przez Sprzedającego.
6. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przez Sprzedającego przed dniem zmiany Regulaminu są realizowane na podstawie regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta.

§ 8
Dane osobowe i pliki "Cookies"
1. Administratorem danych osobowych przekazanych dobrowolnie przez Klienta, a w ramach złożenia zamówienia przez Klienta i świadczenia usług drogą elektroniczną jest Fundacja Arte Novum z siedzibą w Iwanowicach, ul. Sieciechowice 52, 32-095 Iwanowice.
2. Sprzedający - sklep internetowy ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji 
o Kliencie tylko do niezbędnego minimum wymaganego do realizacji zamówienia Klienta. Zbierane są informacje o Klientach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub dane osobowo-adresowe. Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim i służą głównie do realizacji zobowiązań wobec Klientów, obejmujących m.in. dostarczanie zamówionych towarów, rozliczanie transakcji i ewentualne subskrybowanie wiadomości (np. wysyłanie informacji o ofercie  Sprzedającego oraz materiałów promocyjnych) a także wykorzystywane są na potrzeby polepszania jakości usług świadczonych na rzecz Klienta.
3. Mając na celu ochronę danych osobowych Klientów przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i modyfikacją strona sklepu internetowego zaopatrzona jest w środki bezpieczeństwa, określone rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia 
i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. 2004 Nr 100, poz. 1024). Sprzedający zobowiązany jest chronić wszelkie informacje ujawnione przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
4. Sprzedający przetwarza dane osobowe jako administrator systemu informatycznego. Każdy z Klientów dysponuje prawem wglądu do swoich danych, poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz prawem sprzeciwu, który należy zgłosić do siedziby Sprzedawcy.
5. Sprzedający nie przekazuje, nie sprzedaje, nie udostępnia zgromadzonych danych osobowych Klientów innym osobom czy też instytucją z wyjątkiem zgody Klienta zgodnie 
z obowiązującym prawem lub na wniosek sądu, prokuratury, policji i innych uprawnionych do tego organów.
6. Sprzedający stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klienta z serwisu strony sklepu internetowego, zapisywane są przez serwer na nośniku magnetycznym (dysku twardym) komputera końcowego - Klienta.
7 .Pliki "cookies" to małe pliki tekstowe rejestrujące aktywność danego użytkownika online. Ułatwiają poruszanie się po witrynie oraz podejmowanie rozmaitych działań, ponieważ rozpoznają one urządzenie Klienta i wyświetlają stronę dopasowaną do jego indywidualnych preferencji. Ich wyłączenie może spowodować błędne działanie strony oraz brak dostępu do niektórych funkcji sklepu internetowego Sprzedającego.
8. Pliki cookies pozwalają zapamiętać wybory dokonane przez Klienta i używane m.in. przy logowaniu. Pozostają na urządzeniu Klienta do czasu wylogowania z serwisu lub zamknięcia przeglądarki.
9. Pliki cookies pozwalają zbierać dane związane ze sposobem korzystania z witryny internetowej, w tym treści klikane przez Klienta podczas przeglądania witryny, 
i umożliwiające ulepszanie działania oraz całej struktury serwisu.
10. Pliki cookies zapamiętują informacje dotyczące korzystania z witryny internetowej, umożliwiające proponowanie Klientom promocji i innych informacji dostosowanych do ich preferencji.
11. Każdy rodzaj przeglądarki oferuje możliwość blokowania i kasowania plików cookies. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookies jak ich wyłączenia można uzyskać na stronach internetowych danego producenta/twórcy przeglądarki internetowej.

§ 9
Postanowienia końcowe
1. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia opublikowania na stronie sklepu internetowego Sprzedawcy pod adresem www.eksperymentuj.pl
2. Regulamin może ulec zmianie. W przypadku powstania zmian w Regulaminie, Klient zostanie poinformowany przez umieszczenie wiadomości o zmianie Regulaminu przez Sprzedającego na stronie głównej sklepu internetowego. Klienci posiadający "Konto Klienta" zostaną również powiadomieni przez Sprzedającego za pomocą wiadomości 
e-mail na adres poczty Klienta, podanego przez niego wcześniej w formularzu rejestracyjnym.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygnięciem wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.